5-70(24): Nuôi dạy con cái trong thế giới trần tục / Raising Faith – filled Children in the Secular World

Purchasing Details:

Credit Card Purchase Recommended: Immediately receive email with MP3 file download


Other Options:
--ACH (electronic fund transfer) by Bank Routing # and Account #: Allow 5-7 business days for processing
--Check/Money Order: Processing time cannot be estimated. If necessary to pay by check, ACH payment is recommended with your check’s bank routing # and account # (found on your manual check). If mailing a check or money order: 1) MAKE SURE TO INCLUDE A COPY OF YOUR “order placed” email, 2) MAKE SURE TO ADDRESS MAILING TO: ORE Dept - RECongress/Bookkeeper, Archdiocese of Los Angeles, 3424 Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 90010

CANADA PURCHASERS: Please purchase with the ACH option; our purchasing program credit card option has difficulty accepting 6-digit zip codes. Thank you and we appreciate your patience!

Saturday, February 17, 2024 | Period 5 | 1:00pm - 2:15pm 

Làm cách nào để nuôi dạy và chuyển sức sống cho con cái mình để có một cuộc sống trọn vẹn thay vì chỉ lo cho chúng ăn uống, nơi ở và học vấn? Chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc hướng dẫn và dạy dỗ con cái, những thiếu xót cha me thường vấp phải, những bài học thực tế, và hành trình được biến đổi khi cha mẹ và con cái cùng hiệp hành với nhau. 

What are the roles and mission of parents?  How can we as parents be life-giving to our children beyond providing them food, shelter, and education?  In this session, we will share real life experiences of bringing up children through the different ages, the mistakes parents can make, the lessons learned, and the journey of transformation that parents and children go through together.

Anh chị Vũ Đức Hưng/Nguyễn Kim-Anh cư ngụ tại Phoenix, Arizona. Họ lập gia đình được 33 năm và có 5 con. Anh Hưng là một kỹ sư điện toán đã về hưu và chị Kim-Anh là bác sĩ nhãn khoa. Vì luôn luôn thao thức về mục vụ gia đình, anh chị đã dấn thân dạy các lớp Dự Bị Hôn Nhân, tổ chức các cuối tuần hội thảo Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân khắp nơi trong nước Mỹ, Canada, và Việt Nam. Trong Giáo Phận Phoenix, hai anh chị hướng dẫn các lớp kế Hoạch Hóa Gia Đình, lo hồ sơ tiêu hôn, dạy Giáo lý Tân Tòng.

Hung (John) Vu and Kim-Anh (Teresa) Nguyen have been married for 33 years and have 5 children.  They reside in Phoenix, AZ, where Hung retired as a computer engineer and Kim-Anh is currently working as an optometrist. Passionate about Family Ministry, they teach Marriage Preparation classes and organize Marriage Renewal Workshops both in English and Vietnamese in the U.S., Canada, and Vietnam. In the Diocese of Phoenix, they have been instructors for Natural Family Planning, nullity ministers, and RCIA teachers.  They enjoy spending time with their 5 children and with their Dong-Hanh Christian Life Community.

 

Receiving MP3 File Download:  Several confirmation emails will be received after purchase, including “order placed,” “order receipt,” and “order completed” (contains MP3 file download)

 

Questions: speralta@la-archdiocese.org

$12.00