3-70(24): Bí tích Hôn nhân là ơn gọi và con đường nên thánh / Sacramental Marriage as Vocation and a Way to Sainthood

Purchasing Details:

Credit Card Purchase Recommended: Immediately receive email with MP3 file download


Other Options:
--ACH (electronic fund transfer) by Bank Routing # and Account #: Allow 5-7 business days for processing
--Check/Money Order: Processing time cannot be estimated. If necessary to pay by check, ACH payment is recommended with your check’s bank routing # and account # (found on your manual check). If mailing a check or money order: 1) MAKE SURE TO INCLUDE A COPY OF YOUR “order placed” email, 2) MAKE SURE TO ADDRESS MAILING TO: ORE Dept - RECongress/Bookkeeper, Archdiocese of Los Angeles, 3424 Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 90010

CANADA PURCHASERS: Please purchase with the ACH option; our purchasing program credit card option has difficulty accepting 6-digit zip codes. Thank you and we appreciate your patience!

Friday, February 16, 2024 | Period 3 | 2:45pm - 4:00pm 

Chúng ta sẽ cùng học hỏi và tìm hiểu làm thế nào đế sứ vụ linh mục, ngôn sứ, và vương giả được thực hiện một cách thực tế trong đời sống gia đình.  Làm sao để hội nhập và dạy dỗ con cháu khi còn trẻ về Bí tích Hôn nhân là con đường khả thi để nên thánh.  Chúng tôi sẽ chia sẻ một hướng nhìn mới của Giáo Hội đối với việc chuẩn bị hôn nhân như một tiến trình giáo lý lâu dài cho ơn gọi, thay vì chỉ chuẩn bị cho lễ cưới trong nhà thờ.     

In this session, we will explore how the baptismal mission of priest, prophet, and king, can be practically lived out in family life, and how we can integrate this teaching to our children from a young age, that sacramental marriage and consecrated life are possible ways to sainthood.  We will  share the catechumenate approach to marriage preparation as a lifelong preparation for vocation, rather than just preparation for a wedding in the church.

Anh chị Vũ Đức Hưng/Nguyễn Kim-Anh cư ngụ tại Phoenix, Arizona. Họ lập gia đình được 33 năm và có 5 con. Anh Hưng là một kỹ sư điện toán đã về hưu và chị Kim-Anh là bác sĩ nhãn khoa. Vì luôn luôn thao thức về mục vụ gia đình, anh chị đã dấn thân dạy các lớp Dự Bị Hôn Nhân, tổ chức các cuối tuần hội thảo Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân khắp nơi trong nước Mỹ, Canada, và Việt Nam. Trong Giáo Phận Phoenix, hai anh chị hướng dẫn các lớp kế Hoạch Hóa Gia Đình, lo hồ sơ tiêu hôn, dạy Giáo lý Tân Tòng.

Hung (John) Vu and Kim-Anh (Teresa) Nguyen have been married for 33 years and have 5 children.  They reside in Phoenix, AZ, where Hung retired as a computer engineer and Kim-Anh is currently working as an optometrist. Passionate about Family Ministry, they teach Marriage Preparation classes and organize Marriage Renewal Workshops both in English and Vietnamese in the U.S., Canada, and Vietnam. In the Diocese of Phoenix, they have been instructors for Natural Family Planning, nullity ministers, and RCIA teachers.  They enjoy spending time with their 5 children and with their Dong-Hanh Christian Life Community.

 

Receiving MP3 File Download:  Several confirmation emails will be received after purchase, including “order placed,” “order receipt,” and “order completed” (contains MP3 file download)

 

Questions: speralta@la-archdiocese.org

$12.00